Meldpunt

Het Meldpunt ondersteunt het Platform Hulpverlening, de Klachtencommissie en de Compensatiecommissie.
Dat houdt onder meer in:
 • Registreren van klachten en meldingen.
 • Bewaken van de te nemen stappen bij hulpverlening, klachtbehandeling en behandeling van aanvragen voor compensatie
 • Beheer van de fysieke klachtdossiers
 • Beantwoorden van vragen
Ondersteuning van het Platform Hulpverlening
 • Intake gesprekken, indien gewenst via toegewezen vertrouwenspersoon
 • Inventariseren van de hulpbehoefte
 • Misbruikslachtoffers zo nodig in contact brengen met specialisten in psychische hulpverlening
Ondersteuning van de Klachtencommissie
 • Een advocaat toewijzen aan misbruikslachtoffers
 • Het traject tot klaagschrift en verweerschrift bewaken en controleren
 • Klagers, aangeklaagden en betrokken kerkelijk gezagsdragers tussentijds informeren
 • De organisatie rond de zittingen verzorgen
 • Beslissingen van Klachtencommissie en kerkelijk gezagsdragers publiceren op de website. Dit gebeurt anoniem.
Ondersteuning van de Compensatiecommissie
 • Versturen en registreren van aanvraagformulieren aan misbruikslachtoffers met een gegronde klacht
 • Klagers, aangeklaagden en betrokken kerkelijk gezagsdragers tussentijds informeren
 • Het voeren van de correspondentie
 • Bewaken dat kerkelijke gezagsdragers tijdig de toegekende compensatiebedragen uitbetalen