Compensatiecommissie

Als uw klacht inzake seksueel misbruik gegrond is verklaard door de Klachtencommissie en de klachtprocedure is afgerond, ontvangt u van het Meldpunt een aanvraagformulier voor compensatie. Uw aanvraag kunt u sturen naar het Meldpunt. Ook misbruikslachtoffers die buiten de Stichting Beheer & Toezicht om bewijs hebben van het misbruik zoals een vaststellingsovereenkomst bij mediation, een schriftelijke erkenning van de dader of een rechterlijk vonnis, kunnen een beroep doen op de Compensatieregeling.

De Compensatiecommissie heeft de volgende taken:
  • behandelen van de compensatieaanvraag overeenkomstig de compensatieregeling
  • beoordelen voor welke van de 5 categorieën de aanvrager in aanmerking komt
  • een advies uitbrengen