Platform Hulpverlening

Als u zich als slachtoffer van seksueel geweld meldt bij het Meldpunt en u heeft een vraag om hulp, dan zorgt het Platform Hulpverlening voor professionele doorverwijzing naar hulpverlening op maat. Het Platform onderhoudt daartoe contacten met specialisten en gespecialiseerde centra in het land met deskundigheid op het gebied van seksueel misbruik. Ook beschikt het Platform over vertrouwenspersonen die desgewenst ingeschakeld worden.