Klachtencommissie

Vanaf 1 mei 2015 is het niet meer mogelijk om bij het Meldpunt een klacht in te dienen tegen een overleden persoon en/of wegens seksueel misbruik dat verjaard is.
 
Omdat uw melding wel nog van belang kan zijn voor andere klagers als steunbewijs zullen wij uw gegevens opnemen in ons bestand op naam van de door u aangewezen pleger. Uw klacht kan echter niet meer door de Klachtencommissie worden behandeld.
 
Wel kunt u nog een beroep doen op hulpverlening via het Platform Hulpverlening.
 
Indien u van oordeel bent dat er sprake is van een bijzonder, met name schrijnend, geval dat niettemin onder de aandacht van het kerkelijk gezag (een Overste of Bisschop) moet komen, dan is dat alleen mogelijk door u rechtstreeks tot dat kerkelijk gezag te wenden.
 
Bij de uitvoering van haar taak baseert de commissie zich op  de PROCEDURE KLACHTENCOMMISSIE SEKSUEEL MISBRUIK rev 9 september 2016.pdf
 
Overige taken van de Klachtencommissie zijn:
  • toezien op de hele procesgang vanaf melding van de klacht, het opstellen van een klaagschrift, de verwerking van het verweerschrift of de inhoudelijke reactie op het klaagschrift, het organiseren van zittingen, tot het opstellen van de adviezen
  • publiceren van de geanonimiseerde adviezen op de website van het Meldpunt
  • contact onderhouden met de juridisch adviseurs
  • behandeling van bezwaren en herzieningsverzoeken
  • vragen van de Compensatiecommissie beantwoorden over een afgeronde klacht