Cijfers Klachtencommissie tot en met 30 november 2014

  

Klachten 1.823
Waarvan afgerond​e klachten
Advies Klachtencommissie uitgebracht​ 970
Klacht ingetrokken​ ​217
Schikking getroffen​ 198
1.385
Waarvan lopend​e klachten
​Wachten op klaagschrift 76
Wachten op verweerschrift​ 64
​Wachten op zitting 174
​Zitting geweest, bezwaar of herziening 72
​Aangehouden voor onderzoek of mediation 52
438

 

77% van klachten waarvan klaagschrift is ontvangen afgehandeld

Bij het Meldpunt zijn inmiddels 3.484 meldingen van seksueel misbruik en/of mishandeling in de R.K.-Kerk binnengekomen, waarvan er 1.823 (52%) zijn omgezet in een klacht.
 
De Klachtencommissie heeft in 1.055 gevallen advies uitgebracht (70% van afgehandelde klachten; 19% van de lopende klachten). Intussen zijn 748 klachten (71%) (gedeeltelijk) gegrond verklaard en 231 (22%) niet gegrond. De overige 76 klachten (7%) waren niet ontvankelijk, omdat er geen directe relatie kon worden vastgesteld met enig kerkelijk gezag, of omdat de klacht geen betrekking had op seksueel misbruik.

Van de lopende klachten (438) is in 76 gevallen (17%) nog geen klaagschrift ingediend; 64 (15%) van de klachten zitten in de verweerfase; 174 klachten (40%) zitten in de zittingsfase; 72 klachten (16%) zitten in de advies- en besluitfase. Er zijn 52 (12%) klachten aangehouden vanwege nader onderzoek, of mediation.
 
Het aantal klachten waarbij nog geen klaagschrift is ingediend daalt gestaag, hetgeen heeft te maken met de eerder gestelde termijnen van 1 juli 2014 (voor klachten van vóór 2014) en 1 oktober 2014 (voor klachten van 2014) en ook de verminderde instroom van nieuwe klachten. Daardoor is het aantal klachten dat in de verweerfase zit en die wachten op behandeling in een zitting fors toegenomen (samen 55% van de nu nog lopende klachten). Een klacht kan pas in behandeling worden genomen bij de Klachtencommissie als deze is vervat in een klaagschrift.
 
Bij 217 klachten (16% van afgehandelde klachten) is de klacht tussentijds ingetrokken.  Bij 198 ons bekende klachten (14% van afgehandelde klachten) is een schikking getroffen.