Omhoog
Aanmelden
 
Home
 
 
 

Documenten

 
Vanaf 1 november 2011 is de Procedure Klachtencommissie seksueel misbruik in de RK Kerk in werking getreden. Deze vervangt de Procedure bij klachten van seksueel misbruik d.d. 9 oktober 2007. Per 1 juli 2014 is deze regeling aangepast. Vanaf 1 juli 2014 is het niet meer mogelijk nieuwe klachten onder deze regeling in te dienen. Lopende klachten worden nog op basis van deze aangepaste procedure van 2011 afgehandeld. Ten aanzien van klaagschriften die vóór 1 november 2011 zijn aanvaard, geldt de op dat moment geldende procedure tenzij de aangepaste procedure van 2011 voor de klager gunstiger is.