Organisatie

Leden van de Klachtencommissie
 • de heer mr. G.A.M. Stevens, voorzitter
 • mevrouw mr. C.C. de Rijke‐Maas, plv. voorzitter
 • de heer mr. H.J. Schepen, plv. voorzitter
 • de heer mr. C.H.W.M. Sterk, plv. voorzitter
 • mevrouw mr. M.D.J. van Reenen-Stroebel, plv. voorzitter
 • de heer mr. P.A.M. Hendriks, plv. voorzitter
 • de heer mr. T.F.A.M. Hoogenboom
 • de heer mr. P.R.M. van der Ven pr., lid
 • de heer mr. M.P.P.M. Merx, lid
 • mevrouw W.M. Veltman‐Breddels, lid
 • de heer W.A.M.C. Mol, lid
 • mevrouw zr. J.G.M. Verwijs O. Praem, lid
 • de heer drs. A.A.M. Oostveen, lid
 • de heer prof.dr. H.B.M. van de Wiel, lid
 • mevrouw drs. N.A.M. van Beelen, lid
 • mevrouw drs. Th. M. Bronzwaer, lid
 • de heer drs. J. L. H. H. Kunnen, lid
 • de heer mr. F. J. M. Walstock, lid
 • de heer mr. F.A.A. Duynstee, lid
 • mevrouw mr. A.M.T. Denekamp‐Mulder, lid
 • mevr. drs. L. Erftemeyer, lid
 • de heer dr. P.J.A. van Panhuis, lid
Griffiers van de Klachtencommissie
 • mevrouw mr. S.R.M.I. Roos‐Bollen
 • mevrouw mr. M. Braspenning‐Groeneveld
 • mevrouw mr. I.C.M.T. Jongens‐Manders
 • mevrouw mr. C.A. Murray
 • de heer M.H.J. Materman
 • mevrouw mr. L. Pander Stapel
 • mevrouw mr. J.C. Quint
 • mevrouw mr. Y. Rikken
 • mevrouw mr. E.B. Schaafsma‐van Campen
 • mevrouw mr. M. Van der Meulen 
 • mevrouw M.G.M. Van Rijnstra

Bijzondere griffiers uitsluitend voor het doen van aanvullend onderzoek:

 • de heer D. Herlaar
 • mevrouw J.S. Oude Breuil
 • de heer E.A.A.E. van de Walle
Juridisch Secretaris  van de Klachtencommissie
 • mevrouw mr. Liesbeth Sanders