Omhoog
Aanmelden
 
Home
 
 
 

Publicatie adviezen

Hier vindt u op termijn alle adviezen gegeven door de BAC en de Klachtencommissie in geanonimiseerde vorm (uitgezonderd als slachtoffers nadrukkelijk zelf hebben aangegeven niet in te stemmen met publicatie). De adviezen zijn terug te vinden op datum en op klachtnummer. Wij doen ons best om alle uitgebrachte adviezen binnen de kortst mogelijke termijn te publiceren.

Copyright

Alle tekst in deze adviezen is auteursrechtelijk beschermd en is intellectueel eigendom van Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Wilt u één of meer adviezen overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat u direct onder het advies vermeldt:
  1. dat het advies van de website van Meldpunt Seksueel Misbruik RKK komt,
  2. dat het een advies van de Klachtencommissie (voorheen Beoordelings- en Adviescommissie) inzake Seksueel Misbruik RKK betreft,
  3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.meldpuntmisbruikrkk.nl (de link mag geen affiliatecode bevatten).