Vanaf 1 mei 2015 is het niet meer mogelijk om bij het Meldpunt een klacht in te dienen tegen een overleden persoon en/of wegens seksueel misbruik dat verjaard is.

Omdat uw melding nog van belang kan zijn voor andere klagers als steunbewijs zullen wij uw gegevens opnemen in ons bestand op naam van de door u aangewezen pleger. Uw klacht kan echter niet meer door de Klachtencommissie worden behandeld.

Wel kunt u nog een beroep doen op hulpverlening via het Platform Hulpverlening.
 
Indien u van oordeel bent dat er sprake is van een bijzonder, met name schrijnend, geval dat niettemin onder de aandacht van het kerkelijk gezag (een Overste of Bisschop) moet komen, dan is dat alleen mogelijk door u rechtstreeks tot dat kerkelijk gezag te wenden.