Cijfers Compensatiecommissie tot en met 21 januar 2014

 
Compensatie
Aanvraagformulier ontvangen 34 7%​
Extra informatie gevraagd 55 12%​
​Voorbereiding uitspraak 23 5%​
Uitspraak gereed 357 75%​
​Aangehouden voor herziening of mediation 4 ​1%
473 100%
 
 
Tweederde van de aanvragers van compensatie heeft inmiddels een advies ontvangen

Is een klacht gegrond verklaard dan kunnen slachtoffers compensatie aanvragen. De Compensatiecommissie heeft per 21 januari 2014 473 aanvragen ontvangen. In 357 aanvragen (75% van 441) is intussen definitief geadviseerd en zijn uitspraken verstuurd naar het bisdom of de orde/congregatie waartoe de dader behoort of behoorde. Bisdom of orde/congregatie zorgt voor uitbetaling aan het slachtoffer binnen 6 weken. Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK bewaakt deze termijn. De commissie werkt permanent aan nieuwe uitspraken en die krijgen de slachtoffers zo spoedig mogelijk toegestuurd.
Het Meldpunt stuurt actief aanvraagformulieren aan slachtoffers met een gegronde klacht. Daarnaast ontvangt het Meldpunt ook aanvragen gebaseerd op de uitkomst van een mediation traject of een gerechtelijke uitspraak en soms ook niet volledige of niet ontvankelijke aanvragen.
Er zijn 116 (25% van 473) aanvragen nog in behandeling (stand per 21 januari 2014). Het totaal uitgekeerde bedrag is € 10.605.207. Gemiddeld is er € 29.706 per aanvraag uitgekeerd.