Documenten Compensatiecommissie

Per 1 juli 2014 zijn beide onderstaande Compensatieregelingen aangepast. Er is nu een einddatum opgenomen waarop een aanvraag voor compensatie bij de Compensatiecommissie binnen moet zijn.

Een aanvraag tot financiële compensatie moet uiterlijk 31 december 2015 bij de Compensatiecommissie zijn ingediend, met dien verstande dat de termijn voor het indienen van een aanvraag tot financiële compensatie in elk geval 6 maanden bedraagt, te rekenen vanaf de dagtekening van het bij de aanvraag benodigde en ingediende bewijsmiddel.
 
Dat betekent in de praktijk, dat u nog zes maanden de tijd heeft om een aanvraag in te dienen,als u een bewijsmiddel heeft dat gedateerd is na 30 juni 2015. Alle andere aanvragen moeten uiterlijk 31 december 2015 binnen zijn.

 

 

Compensatieregeling R -K Kerk minderjarigen 1 juli 2014.pdf

Aanvraagformulier minderjarigen.pdf

Toelichting aanvraagformulier en werkwijze compensatiecommissie.pdf


Compensatieregeling R -K Kerk meerderjarigen 1 juli 2014.pdf

Aanvraagformulier meerderjarigen.pdf