Cijfers Compensatiecommissie tot en met 30 november 2014

 
Compensatie
Aanvraagformulier ontvangen 44
Extra informatie gevraagd 52
​Voorbereiding uitspraak 12
Uitspraak gereed 509
​Aangehouden voor herziening of mediation 6
623
 
 
82% van de aanvragers van compensatie heeft inmiddels een advies ontvangen

Is een klacht gegrond verklaard dan kunnen slachtoffers compensatie aanvragen. De Compensatiecommissie heeft per 10 november 2014 631 aanvragen ontvangen. In 509 aanvragen (82% van 623) is intussen definitief geadviseerd en zijn uitspraken verstuurd naar het bisdom of de orde/congregatie waartoe de dader behoort of behoorde. Bisdom of orde/congregatie zorgt voor uitbetaling aan het slachtoffer binnen 6 weken. Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK bewaakt deze termijn. De commissie werkt permanent aan nieuwe uitspraken en die krijgen de slachtoffers zo spoedig mogelijk toegestuurd.
 
Het Meldpunt stuurt actief aanvraagformulieren aan slachtoffers met een gegronde klacht. Daarnaast ontvangt het Meldpunt ook aanvragen gebaseerd op de uitkomst van een mediation traject of een gerechtelijke uitspraak en soms ook niet volledige of niet ontvankelijke aanvragen.
 
Er zijn nog 114 (18% van 623) aanvragen in behandeling (stand per 30 november 2014). Het totaal uitgekeerde bedrag is € 15.649.339. Gemiddeld is er € 30.685 per aanvraag uitgekeerd. Bij de adviezen zijn 197 aanvragen (38%) in categorie 5 geplaatst. In een aantal gevallen betreft dit meervoudige klachten.