Omhoog
Aanmelden
 
Home
 
 
 

Nieuwsberichten

 ​

 ​

 

 

 Nieuwsberichten

 
  
  
10-9-2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie over seksueel misbruik 10 september 2018
1-7-2018Noot mr drs RM Hermans JBPR 2018-38
2-3-2018Sluiting Meldpunt Seksueel Misbruik in de R.K.-kerk
13-12-2017Bezwaarmogelijkheid wetenschappelijk onderzoek medische dossiers
21-11-2016Start termijn zaken aangehouden voor mediation en herzieningsverzoeken
9-9-2016Wijziging Klachtenprocedure 9 september 2016
1-11-2015Slotactie
1-5-2015RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
17-3-2015Gezamenlijk-bericht-Kerk-en-slachtoffergroepen 17 maart 2015
1-7-2014Nieuwe procedures Klachtencommissie en Compensatiecommissie per 1 juli 2014
23-4-2014Vertrouwelijkheid noodzakelijk bij klachtbehandeling
4-10-2013De Commissie Hulp, erkenning en genoegdoening voor geweld tegen minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk is van start gega
11-3-2013Vervolgonderzoek
11-3-2013Archieven roepen een beeld op van omgang in kille en koele omgeving
11-3-2013Reactie van de Bisschoppenconferentie en KNR op vervolgonderzoek Deetman
1-10-2012RKK goed op weg maar tijd dringt en opstelling aantal ordes schiet tekort
1-10-2012Rapportage bisdommen, ordes en congregaties aan Deetman
2-3-2012Afwikkeling compensatie aan slachtoffers
1-3-2012Er zijn in de nieuwe regeling voor meerderjarigen 3 categorieën
1-3-2012Nu ook compensatie na seksueel misbruik van meerderjarigen
1-2-2012Prof. Wolters vertrekt bij Platform Hulpverlening
17-12-2011commissie Deetman
23-7-2011Oud-gerechtshofpresident Wiel Stevens moet de afhandeling van honderden misbruikklachten in de RK Kerk in goede banen leiden
27-6-2011Hulp en Recht voortaan Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
20-6-2011Financiële compensatieregeling voor slachtoffers seksueel misbruik RK kerk
​​