Veelgestelde vragen Platform Hulpverlening

Bij het Meldpunt komen regelmatig vragen binnen die wij dan aan individuele vragenstellers beantwoorden. De antwoorden bevatten tevens nuttige informatie voor de andere slachtoffers; vandaar dat we ze ook op onze website publiceren. Aan de beantwoording kunnen geen rechten worden ontleend. De Compensatieregeling en eventuele andere wetgeving zijn altijd leidend.
Worden de kosten voor hulp vergoed?

In principe vallen de behandelingen binnen de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ waarbij gewerkt wordt volgens de Diagnose Behandel Combinatie (DBC’s). De kosten worden gedekt door de ziektekostenverzekering middels het basispakket.